heyvanat

heyvanat
is. <ər. «heyvan» söz. cəmi> Heyvanlar, heyvanlar aləmi. <Fərhad:> . . Yer, göy titrəşsin, göyün quşları, yerin heyvanatı, dəryaların balıqları, hamısı gərək mənim üçün ağlaşalar. Ə. H.. Heyvanat qissəsidir dünya «Kəlilə-Dimnə»; Ta ki axırda bir az qovzanıb insan olacaq; Azı insan da olursa, çoxu heyvan olacaq. Şəhriyar.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Liste zoologischer Gärten und Aquarien in Europa — Dies ist eine Liste zoologischer Gärten und Aquarien in Europa. Inhaltsverzeichnis 1 Aserbaidschan 2 Belgien 3 Dänemark 4 Deutschland …   Deutsch Wikipedia

  • dədü dam — f. ev və çöl heyvanları, bütün heyvanlar, heyvanat …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • məvaşi — ə. «maşiyə» c. t. südlük ətlik heyvanat …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bağ — 1. is. 1. Meyvə ağacları əkilmiş sahə. Meyvə bağı. Alma bağı. Bağ salmaq. 2. Müxtəlif ağaclar əkilmiş sahə. Şəhər bağı. Heyvanat bağı – ictimai bağda və ya parkda elmi məqsədlər üçün düzəldilən heyvanxana. Nəbatat bağı – elmi məqsədlər üçün… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cəmadat — is. <ər.> klas. Cansız təbiət. Əkin yeri iki qisim şeydən əmələ gəlib: birisi cansız şeydən, yəni cəmadatdan və birisi canlı şeydən, yəni heyvanat və nəbatatdan məxluq olan şeylərdən. (Qəzetlərdən) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fauna — is. <lat.> Hər hansı bir ərazinin və ya geoloji dövrün heyvanlar aləmi, bütün heyvan növləri; heyvanat aləmi. Səhra faunası. Abşeronun faunasını tədqiq etmək. – Dənizlərin əmələ gəlməsi tarixi başqabaşqadır. Buna görə qonşu dənizlərin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fiziki — sif. 1. Fizikaya aid olan. Fiziki nəzəriyyə. Fiziki elmlərin müasir vəziyyəti. 2. Fizikanın məşğul olduğu hadisələr sahəsinə aid olan. Torpağın fiziki xassələri. Fiziki proseslər. Əsas fondların fiziki aşınması. 3. İnsan orqanizminə aid olan;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • göyərti — 1. is. 1. Ümumiyyətlə bitkilər (ot, ağaclar, yarpaqlar). Hansı şeydir dəyişməyib dünyada; Göyərti də, heyvanat da, hava da. A. S.. . . Kəndin ətrafında, qapılarda, həyətlərdə göyərti əkmək, park salmaq, kölgəlik düzəltmək lazımdır. Ə. Vəl.. 2.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hal — 1. is. <ər.> 1. Hər hansı bir səbəbdən, şəraitdən doğan vəziyyət, keyfiyyət. Xəstənin halı yaxşıdır. – Hicrin edibdi könlümü bərbad, ağlaram; Çoxlar tutar bu halıma irad, ağlaram. Natəvan. <Ceyranın> keçmiş halı ilə indiki halını… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hasil — <ər.> 1. sif. kit. Hüsula gələn, vücuda gələn, ortaya çıxan, törəyən. Hasil etmək – 1) almaq, əldə etmək. İzin hasil edəndən sonra Əhməd içəri daxil olub, . . əl əl üstə qoyub, salam məqamında durdu. (Nağıl). <Tağı Xudayar bəyə:> Mən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”